ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Studmuphin (met KvK-nummer: 60972092), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via contact@studmuphin.com of per post: Studmuphin Wapenstraat 5A, 3074 ZP Rotterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0611117963.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen (leren) tassen en accessoires uit eigen productie. De productie van onze tassen vindt plaats in Italie.

Artikel 2 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. Wij vergoeden de verzendkosten.

Artikel 3 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen.

Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om:

A – het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten
B – een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar contact@studmuphin.com. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Producten waarbij zichtbare gebruikssporen worden aantroffen worden niet retour genomen. Eveneens producten waarvan de zegel verbroken is worden niet geaccepteerd.

De consument dient het product terug de sturen met alle geleverde toebehoren in originele staat en originele verpakking. De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar contact@studmuphin.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.